Levro Mono 300g – Kevin Levrone

Креатин монохидрат кој се користи вo ЛевроМоно е најчистиот сиров материјал, збогатен со бета-глукан. Ги зголемува нивоата на фосфокреатин во мускулите за 20%.

НЕВЕРОЈАТНИ 67 ДОЗИ ВО ЕДНО ПАКУВАЊЕ!!!

Залиха:

Само 2 има на залиха!

1.090 ден

Само 2 има на залиха!

ЛевроМоно е најдобриот избор за оние кои сакаат да ја зголемат својата сила и мускулов волумен.

Растете со Кевин Леврон!

Истражувањана покажаа дека суплементацијата со оваа супстанца можат директно да влијаат во зголемување на максималната моќ и силовиот перформанс, тренинг со кој се карактеризира со висок анаеробен интензитет. ЛевроМоно исто содржи бета-глукан, кој според истражувањата од страна Универзитетот во Луисвил (САД), има позитивен ефект врз хуморалниот одговор и клеточниот имунолошки одговор.

ЛевроМоно е напреден диетален суплемент кој содржи креатин и бета-глукан и може да се користи од страна на секој спортист.

Од гледна точна на тренинг за сила, суплементацијата со креатин служи за зголемување на нивото на фосфокреатин во мускулите, кој директно ги зголемува енергетските резерви на во телото за време на интензивен тежински тренинг.

Креатин монохидрат кој се користи вo ЛевроМоно е најчистиот сиров материјал, збогатен со бета-глукан. Ги зголемува нивоата на фосфокреатин во мускулите за 20%.

Истражувањана покажаа дека суплементацијата со оваа супстанца можат директно да влијаат во зголемување на максималната моќ и силовиот перформанс, тренинг со кој се карактеризира со висок анаеробен интензитет. ЛевроМоно исто содржи бета-глукан, кој според истражувањата од страна Универзитетот во Луисвил (САД), има позитивен ефект врз хуморалниот одговор и клеточниот имунолошки одговор.

Благодарение на суплементацијата со креатин, не само што можеме да ги зголемиме нивоата на фосфокреатин во мускулите, исто така можеме да имам влијание на активноста на сателитските клетки во мускулите. Истражувањата спроведени на Универзитетот во Копенхаген покажаа најголемо зголемување на мускулните влакна кај луѓето кои дигаа тегови и користеа креатинска суплементација истовремено.

ЛевроМоно е најдобриот избор за оние кои сакаат да ја зголемат својата сила и мускулов волумен.

Растете со Кевин Леврон!

[1]Michael A Conway, Joseph F Clark, CREATINE AND CREATINE PHOSPHATE SCIENTIFIC AND CLINICALPERSPECTIVES, Academic Press INC San Diego USA 1996, Section 1

[2]Stephen P. Bird, CREATINE SUPPLEMENTATION AND EXERCISE PERFORMANCE: A BRIEF REVIEW, Journal of Sports Science and Medicine (2003) 2, 123-132

[3]Vetvicka V. et al., Orally administered marine (1–>3)-beta-D-glucan Phycarine stimulates both humoral and cellular immunity. Int J Biol Macromol. 2007 Mar 10;40(4):291-8. Epub 2006 Aug 23

[4]Steen Olsen et al., Creatine supplementation augments the increase in satellite cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training, The Journal of Physiology, 2006